Autonomie je cesta k lepší efektivitě. Autonomie je současnost.

Vývoj systémů pro autonomní řízení strojů

Naše mise

Autonomie je současnost

Společnost SMAUT Technology s.r.o. se zabývá zakázkovým vývojem hardwaru a softwaru pro autonomní provoz stavebních a zemědělských strojů střední velikosti s následnou aplikací do praxe.

V současné době je naším hlavním výsledným produktem autonomní systém pro provoz autonomních sekaček.

Proč jsme dobří

Vlastní vývojové centrum
V roce 2022 jsme otevřeli vlastní vývojové centrum v Českém Brodě.
Nejmodernější technologie
K údržbě vašich pozemků využíváme nejmodernější technologie z oblasti sekání trávy.
20+ vývojářů
Početný tým vývojářů.

Technologie

Jaké technologie umožňují využít autonomní navigaci?

Technologie umožňující autonomní řízení je tvořena řídící jednotkou a mnoha senzory. Jejich vhodnou kombinací vzniká řídící systém.

Hlavní komponenty

Globální navigační satelitní systém

Inerciální navigace

LiDARy a kamery

Radarové a ultrazvukové senzory

Čidla

Vlastní řídící jednotka stroje

Navigace

Zaměřujeme se především na autonomní řízení s využitím globálního navigačního systému (GNSS).

GNSS využívá systém zpřesňování navigace kinematickou metodou měření v reálném čase. V oblastech se špatným pokrytím signálu z GNSS je využívána inerciální navigace.

K důležitým produktům patří vlastní RTK korekční stanice vybavena více systémovým přenosem korekčních dat, umožňující pohyblivým strojům spolehlivé a přesné určení polohy i v místech se špatným pokrytím mobilní sítě.

Bezpečnost

Bezpečnost během provozu stroje v autonomii má vždy nejvyšší prioritu.

Bezpečnost pro daný stroj zajišťuje vhodná kombinace kamer, LiDARu, optických, elektronických a mechanických senzorů a čidel propojených s umělou inteligencí a strojovým učením.

Myšlenka

Autonomie jako odpověď na nedostatek lidských zdrojů

Naše společnost byla založena roku 2021. Od počátku se zabývala primárně údržbou solárních parků.

Z důvodu stále klesajícího množství lidských zdrojů a tlakem na snižování nákladů vyvstala palčivá otázka.

Jak zvýšit efektivitu práce a zároveň snížit náklady při údržbě velkých ploch?

Společnost hledala možná řešení tohoto problému a autonomie toto řešení nabízí.

Zakladatelé i zaměstnanci naší společnosti mají mnohaleté zkušenosti s vývojem autonomních zařízení. Po několikaletém vývoji jsme zahájili testování sekaček s precizním naváděním. 

Pořád testujeme

Během testování autonomní sekačky urazily více než 30 000 km za 8 000 hod posekaly 6400 ha ploch. 

Neustále pracujeme na vývoji a zlepšování technologií i procesů a vyvíjíme nová inovativní řešení na poli autonomní technologie.

Naše autonomní řešení v praxi

Spider Autonomous 2.0

V současnosti se věnujeme vývoji autonomního řízení a výrobě elektronických a navigačních komponent pro sekačku spider autonomous 2.0

O autonomních sekačkách

Vyvíjíme a vyrábíme autonomní systém pro provoz autonomních sekaček

Tyto sekačky jsou určeny ke komerčnímu použití v těžkých terénech a složitých navigačních podmínkách.

Sekačky Spider Autonomous 2.0 vyrábí a prodává firma SNT – SPIDER NEW TECHNOLOGY s.r.o., kterou společně založily společnosti SMAUT Technology s.r.o. a DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

Jedná se o komplexní řešení obsahující vlastní řídící jednotku, dálkové ovládání a různé druhy senzorů pro sledování provozních stavů včetně detekce překážek a živých objektů.

Součástí řešení je mobilní aplikace, GNSS-RTK korekční stanice a dálkové ovládání s dlouhým dosahem a SOS funkcí.

Mobilní aplikace umožňuje

Cloudové rozhraní

Řešení efektivního pokrytí sečené plochy

Fleet-management

Statistiku využití

Efektivita

Definujeme postupy autonomního sekání až se třemi stroji současně.

Momentálně tyto stroje pracují v oblastech s náročným, strmým a komplikovaným terénem, jako jsou například ovocné sady, vinice, solární elektrárny, lesní školky, revitalizované skládky nebo měnírny elektrického napětí s omezeným přístupem obsluhy.

Jejich reálným využíváním a testováním jsme schopni definovat optimální postupy pro autonomní sečení až se třemi stroji zároveň a to vše obsluhované pouze jedním operátorem

Postupy stanovují

Proces řízení a kontroly autonomního stroje za pomoci dálkového ovládání a aplikace webového rozhraní.

Chování obsluhy v pracovní oblasti

Kontrolu a zabezpečení pracovní oblasti

Zvyšování efektivnosti práce s flotilou autonomních strojů