Autonomní řídící jednotky se satelitní a inerciální navigací

Pojďme na to

Nabízíme

Autonomní řídící jednotky

SMAUT Technology je průkopníkem v oblasti vývoje, výroby a užívání autonomních řídících jednotek v reálném provozu.

Řídící jednotka autonomních strojů je důležitou součástí, která slouží jako mozek systému a je zodpovědná za rozhodování, zpracování informací a řízení činnosti stroje.

Jedná se o sofistikovaný technologický prvek, který integruje senzory, algoritmy a komunikační rozhraní a umožňuje tak inteligentní rozhodování a autonomní provoz.

Hraje klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti, efektivity a přizpůsobivosti autonomních strojů v různých aplikacích, včetně robotiky, autonomních vozidel a průmyslové automatizace.

Řídící jednotky pro průmyslové použití, vybaveny satelitní a inerciální navigací, senzory překážek, regulátorem pro elektromotory a BMS.

Využití v projektech inspekčních robotů, průmyslových přepravníků materiálů, beranidel apod.

Přesnost určení polohy ve složitých podmínkách 1 cm.

Inteligentní dálkový ovladač s bezpečnostními funkcemi.

Efektivní řešení pro akutní nedostatek pracovních sil.

Výhody využití autonomie

Efektivita

Efektivita stroje a snížení provozních nákladů

Ve srovnání s manuálním řízením stroje autonomní stroj pracuje velmi precizně a konstantní rychlostí.

Nedochází ke zvýšené únavě obsluhy a ke snížení produktivity, právě naopak.

Autonomie umožňuje ovládat více než jeden stroj, což snižuje náklady na lidské zdroje.

Bezpečnost

Zvýšená bezpečnost obsluhy

Stroj, který pracuje v autonomním režimu je možné sledovat a kontrolovat dálkově.

Obsluha se nemusí nacházet v pracovní oblasti stroje a je chráněna před přímým střetem, nepříznivými povětrnostními vlivy a nekomfortními pracovními podmínkami, jako jsou hluk, prach a teplo, které stroj při práci produkuje.

Myšlenka

Autonomie jako odpověď na nedostatek lidských zdrojů

Naše společnost byla založena roku 2021. Od počátku se zabývala primárně údržbou solárních parků.

Z důvodu stále klesajícího množství lidských zdrojů a tlakem na snižování nákladů vyvstala palčivá otázka.

Jak zvýšit efektivitu práce a zároveň snížit náklady při údržbě velkých ploch?

Společnost hledala možná řešení tohoto problému a autonomie toto řešení nabízí.

Zakladatelé i zaměstnanci naší společnosti mají mnohaleté zkušenosti s vývojem autonomních zařízení. Po několikaletém vývoji jsme zahájili testování sekaček s precizním naváděním. 

Pořád testujeme

Během testování autonomní sekačky urazily více než 30 000 km za 8 000 hod posekaly 6400 ha ploch. 

Neustále pracujeme na vývoji a zlepšování technologií i procesů a vyvíjíme nová inovativní řešení na poli autonomní technologie.

Další produkty SMAUT

Jak to funguje

Zjistěte, jaké technologie používáme pro autonomní řídící systém.

Zaměřujeme se především na autonomní řízení s využitím globálního navigačního systému (GNSS).

Technologie

NAŠE AUTONOMNÍ ŘEŠENÍ V PRAXI

Naše společnost nasadila autonomní řídící jednotky ve vlastním projektu autonomní sekačky Spider Autonomous 2.0.

Řídící jednotka je použita v benzínové i elektrické variantě produktu.

Otestováno ve více než 2 000 posečených solárních parků a 30 000 testovacích hodin.

Více o Realizaci

Proč spolupracovat s námi

dlouholetá praxe s vývojem elektronických řídících jednotek pro autonomní stroje, ruční řízení a lokalizaci polohy,

specialitou je vlastní HW pro privátní bezpečnou komunikaci
 a lokalizaci bez použití mobilní sítě a satelitní navigace, použití ve vlastním projektu autonomních robotů pro sečení trávy,

zázemí rozsáhlého českého vývojového týmu pro HW, řídící
 a silová elektronika, radiotechnika, navigace, radary a cloud správa,

vývoj HW a FW kompletně in-house pod vlastní kontrolou.